Ξέναρχος

Ξέναρχος
Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Ποιητής και μίμος, γιος του περίφημου μιμογράφου της Σικελίας, Σώφρονα. Έζησε στην αυλή του Διονύσιου του Πρεσβύτερου. Οι μίμοι του ήταν γραμμένοι στη δωρική διάλεκτο και, όπως του πατέρα του, μνημονεύονται από τον Αριστοτέλη (Ποιητ. 1447 β 3). 2. Αθηναίος κωμωδοποιός της μέσης αττικής κωμωδίας, που έζησε στην εποχή του Μεγάλου Αλέξανδρου. Δεν έχουν σωθεί παρά μερικά αποσπάσματα από τις κωμωδίες του. 3. Περιπατητικός φιλόσοφος και γραμματικός από τη Σελεύκεια της Κιλικίας (1ος αι. μ.Χ.). Μετά από τη γενέτειρα του, δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα και στη Ρώμη. Ανάμεσα στους Αθηναίους μαθητές του ήταν και ο Στράβων, που μιλάει γι’ αυτόν πολύ επαινετικά. Στη Ρώμη είχε κερδίσει την εύνοια του Αύγουστου. Ο Ιουλιανός και ο Σιμπλίκιος αναφέρουν πως ήταν αντίθετος προς την «περί αιθέρος» διδασκαλία του Αριστοτέλη.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ξέναρχος — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ксенарх — (Ξεναρχος) из Селевкии киликийской, перипатетик, жил около времени Р. Хр. В Риме, где провел конец жизни, был учителем географа Страбона; не соглашался с учением Аристотеля об эфире и написал против него книгу, о которой упом. имп. Юлиан,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ξενάρχου — Ξέναρχος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξενάρχῳ — Ξέναρχος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ξέναρχον — Ξέναρχος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Xenarchus of Seleucia — Xenarchus ( el. Ξέναρχος) of Seleucia in Cilicia, a Peripatetic philosopher and grammarian, who lived in the late 1st century BC. Xenarchus left home early, and devoted himself to the profession of teaching, first at Alexandria, afterwards at… …   Wikipedia

  • КСЕНАРХ —    • Xenarchus,          Ξέναρχος,        1. поэт средней аттической комедии, современник Демосфена. Сохранившиеся отрывки из его сочинений (собр. Кок, com. att. fragm., II, 1, 467 слл.) обнаруживают способность к изящному изложению и хороший… …   Реальный словарь классических древностей

  • Ксенарх — (греч. Ξεναρχος) (около 75 г. до н. э.  10 е года I века н. э.)  перипатетик из Селевкии Киликийской. В Риме, где он провёл конец жизни, был учителем географа Страбона; не соглашался с учением Аристотеля об эфире и… …   Википедия

  • Ксенарх (стратег) — Ксенарх из Эгиры (др. греч. Ξεναρχος)  древнегреческий политический деятель. Был послом в Риме для возобновления союза ахейцев с римлянами. В 175 174 годах до н. э. занимал должность стратега Ахейского союза. Был сторонником… …   Википедия

  • КСЕНАРХ —     KCEHAPX (Ξέναρχος) из Селевкии (80/75 до н. э. 10 е гг. 1 в. н. э., Рим) античный философ перипатетик. Преподавал в Афинах, Александрии и в конечном итоге в Риме, где подружился сначала с Арием Дидимом, а потом с цезарем Августом; учеником… …   Философская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”